Koncepcja Zalewu Lubuskiego ma otwartą drogę do rozpoczęcia realizacji. Kolejny ruch należy do samorządu krośnieńskiego, na którym spoczywa odpowiedzialność historyczna oraz moralna za zaniechanie działań przygotowawczych. Szczególnie słowa te kieruję do Pana Burmistrza Marka Cebuli. Jeżeli Pan Burmistrz nie czuje się na siłach do podjęcia tego wyzwania jako menadżer to służę swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia rynku nieruchomości oraz rynku kapitałowego.

.

Koncepcja Zalewu Lubuskiego otrzymała pisemne poparcie samorządów powiatu krośnieńskiego, stanowiące podstawę do rozpatrzenia koncepcji przez instytucje nadzorujące żeglugę na Odrze oraz dalszy jej perspektywiczny rozwój.

.

/

Koncepcja Zalewu Lubuskiego uzyskała rekomendację Zespołu do spraw Żeglugi na Odrze w maju 2016 roku.

.

Stopień piętrzący na rzece Odrze w Krośnie Odrzańskim u ujścia rzeki Bóbr, stanowiący podstawę budowy Zalewu Lubuskiego, ujęty został w ekspertyzie śródlądowych dróg wodnych na lata 2016 – 2020 ….. i dalej w przygotowywanych Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 …., przyjętych Uchwałą nr 79 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r.

.

Fundamentem rozpoczęcia budowy Zalewu Lubuskiego jest ujęcie tej inwestycji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosno Odrzańskie. Zaniechanie opracowania Planu … stanowi blokowanie dalszych działań dotyczących tego przedsięwzięcia. Obowiązek ten spoczywa na Burmistrzu Krosna Odrzańskiego Panu Marku Cebuli od lipca 2016 roku. Działania w tym zakresie powinien skoordynować z Wójtem Gminy Dąbie.

.

Kolejny krok w powstaniu tej inwestycji należy do mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej. Należy powołać do życia „Grupę Kapitałową budowy Zalewu Lubuskiego”. Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego i okolicznych miejscowości posiadają grunty rolne oraz budowlane i to jest ich jedyny kapitał, ale też najważniejszy i wbrew pozorom bardzo duży.

.

Grupę Kapitałową budowy Zalewu Lubuskiego powinien utworzyć samorząd gminny Krosna Odrzańskiego oraz Dąbia z udziałem kapitału prywatnego, który od 3 lat czeka na możliwość rozpoczęcia inwestycji. Współudział w budowie zalewu powinien polegać na tym, że deweloper który podejmie budowę kamieniczki, czy apartamentowca, powinien mieć prawo i obowiązek partycypacji inwestowania w nabrzeżu portowym dla posiadania stanowisk do cumowania jachtu, łodzi lub innego wskazanego sprzętu pływającego.

.

Zaniechanie koniecznych działań ze strony samorządu krośnieńskiego w przygotowaniu budowy Zalewu Lubuskiego doprowadzi do powstania dwóch małych, technicznych stopni piętrzących na Odrze w Osiecznicy oraz powyżej Krosna Odrzańskiego. Rzeka Odra do roku 2030 stanie się autostradą wodną. My jak zwykle byliśmy, jesteśmy i będziemy odwróceni plecami do rzeki Odry.

.

Nasze dzieci wystawią nam rachunek za przerażającą głupotę i niegospodarność, za brak wyobraźni i odwagi przy podejmowaniu decyzji, za lenistwo i unikanie odpowiedzialności, za codzienną próżność i chciwość oraz postawę roszczeniową, za brak własnego zdania i wszechobecną służalczość licząc na osobiste profity. Słowa te kieruję do większości byłych i obecnych samorządowców gminy Krosno Odrzańskie, do wszystkich burmistrzów, urzędujących teraz i w przeszłości oraz do prawie wszystkich mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej.

.

10.07.2019r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Krośnieńska Starówka – 2020 r.

Co dalej z rewitalizacją Starego Miasta ?

Od poprzedniego wpisu minęło pełne pół roku. Samorząd krośnieński nie widzi potrzeby podjęcia jakichkolwiek działań w zakresie budowy Zalewu Lubuskiego. Nasiliły się natomiast ataki na portal w celu złamania kodu dostępu i zniszczenia go. W późniejszych wpisach przedstawię pełną dokumentację ataków hakerskich, z wykazem dat, godzin, IP komputerów oraz danych ich właścicieli, za ostatni rok kalendarzowy.

Na dzień 1 stycznia 2020r. nie odbudowano ani jednego budynku w zabudowie historycznej, licząc od chwili zniszczenia miasta w 1945 roku. Kto ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy? Osobiście Burmistrz Miasta!

Droga krajowa nr 29 przebiega przez plac ratuszowy Starówki, (od momentu powstania sieci dróg krajowych w Polsce w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku), blokując odbudowę Starego Miasta. Stan ten obnaża słabość krośnieńskiego samorządu w tym szczególnie instytucji burmistrza, odpowiedzialnej za rozwój urbanistyczny Starówki. Droga Krajowa pełni rolę cynicznego, bezwzględnego i aroganckiego okupanta w naszym mieście, dlatego że burmistrz jest intelektualnie słaby i można mu za przeproszeniem narobić na głowę, a on nie jest zdolny do obrony. Finał tej sprawy powinien dawno mieć miejsce w Sądzie, a na ławie oskarżonych powinna znaleźć się G.D.D.K. I A. w Warszawie. Argumentów jest aż nadto, aby wygrać ten proces.

W roku 2014 z inicjatywy Burmistrza Pana Marka Cebuli, przeprowadzono konkurs na rewitalizację Starówki. Koszt przedsięwzięcia wyniósł kilkaset tysięcy złotych. Do tego ogromna akcja propagandowa promująca to dzieło, zakończona triumfalnym sukcesem w gazetce samorządowej, którą to wyborcy przyjmowali do wiadomości, jako prawdę objawioną. Mamy rok 2020 i co dalej z konkursem, a no nic, czyli błoga cisza. W tym roku będzie okrągłe 10 lat urzędowania Pana Marka Cebuli jako Burmistrza. Znając determinację tego młodego człowieka, to zapewne pozostanie burmistrzem przez następne 10 lat. Tylko co będzie z rewitalizacją naszej Starówki? Konkurs jest dziełem samym w sobie, (fantazją urbanistów, która nie pasuje do naszej rzeczywistości) i z całą pewnością nie przyczynił się do dynamicznej rewitalizacji Starego Miasta, co też łatwo możemy zauważyć z upływem czasu. Konkurs jest pierwszą poważną porażką Burmistrza Pana Marka Cebuli, który wyrzucił w błoto pieniądze podatników za ich przyzwoleniem.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dolnego miasta. Wystarczy podnosić poziom ulic, systematyczne zalewanych przez powodzie, do poziomu ul. Menniczej (44,00 m npm). Powódź w 1997 roku przyniosła falę 42,5 m npm. Projekt obwałowania miasta obarczony jest rażącymi błędami technicznymi i nie nadaje się do realizacji. Moim zdaniem, dlatego został odrzucony w drodze selekcji wniosków o dotację. ( Dobrze wiemy, kto jest jego autorem. Tak też kończy się, zadawanie z głupszymi od siebie w imię partyjnej lojalności !!!) Ten pomysł jest kolejną porażką Pana Burmistrza. To jest tak, jak byśmy wykopali dołek i ciągle z niego wybierali napływającą wodę. Dołek należy zasypać, a problemy skończą się. Podniesiona ulica Słoneczna to gwarancja budowy kamieniczek na przyległych działkach. Małymi krokami przez lata osiągniemy cel .

Podniesienie mostu na rzece Odrze w Krośnie Odrzańskim, budzi ogromne emocje wśród mieszkańców miasta, które Pan Burmistrz regularnie podsyca w mediach. Słynna wypowiedź w internecie, że „most będzie jak w Brooklinie tylko Brooklinu nie ma”. (Brooklyn Bridge, ósmy cud świata). Powstaje pytanie: dlaczego „Brooklinu” nie ma? Czyja to wina, czy aby nie Pana Burmistrza? A może to przejaw głębokiej samokrytyki, ze strony samorządu? O potrzebie podniesienia tego mostu mówię i piszę od kilkunastu lat, i co okazało się, że można, że jest taka potrzeba. Pan Burmistrz ciągle nie widzi związku, pomiędzy rewitalizacją Starówki, a podniesieniem mostu. Postawa silnie negująca modernizację mostu jest dla mnie niezrozumiała, a tym bardziej dla instytucji odpowiedzialnych i finansujących to przedsięwzięcie. Jest to postawa destrukcyjna, którą należy zaliczyć jako kolejną poważną porażkę Pana Burmistrza w jego karierze. Postawa ta w konsekwencji blokuje rewitalizację Starówki, ponieważ współpracując można stawiać warunki i wiele osiągnąć dla naszego dobra. Zwracam uwagę, że most na rzece Odrze będzie podnoszony o 1,8 m, a dla potrzeb Zalewu Lubuskiego powinien być podniesiony o 3,5 m.

Obwodnica krośnieńskiej Starówki, którą zaproponowałem i przedstawiłem na tym portalu ma sens istnienia w przypadku budowy Zalewu Lubuskiego. Duży zbiornik wodny zdecydowanie poprawił by uwarunkowania klimatyczne i ekonomiczne regionu. Ceny działek budowlanych wzrosły by wielokrotnie. Zachowanie stanu obecnego wydaje się przesądzone. Rewitalizacja Starówki w obecnej sytuacji jest nie rentowna, wręcz niemożliwa, a rozwój dolnego miasta będzie powolny i przypadkowy. Podstawową atrakcję turystyczną gwarantują nam komary, przejścia dla pieszych, radary, Straż Graniczna, Policja i Służba Celno – Skarbowa oraz kilometrowe zatory drogowe dla osób przejezdnych. Do atrakcji należy doliczyć cmentarz poniemiecki czyli park, oczko w głowie Pana Burmistrza. Niezbędna inwestycja jako przejaw partyjnych zobowiązań wobec ziomkostw niemieckich. (Mieszkańcy miasta proszą o umieszczenie w parku tablicy, upamiętniającej niemiecki obóz jeniecki w dawnym Krośnie. Odmówiono! Mam tu złe skojarzenie, w czyim interesie działa Pan Burmistrz?). Przepraszam, zapomniałem, jeszcze jest film o słynnych złodziejach, a dzisiejszych biznesmenach.( Juma). Św. pamięci burmistrz B. Borek zwrócił mi szyderczo uwagę na sesji Rady Miasta, że na Starówce są też zabytkowe drzewa, które rosną od wojny, a ja zawracam głowę jakimiś kamieniczkami.

Obwodnica Krosna Odrzańskiego to bardzo złożone zagadnienie, które wymaga osobnej analizy. Remont drogi krajowej w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, na odcinku ul. Chrobrego oraz mostu na kanale Odry, pokazał co czeka mieszkańców miasta w najbliższych latach.

9 stycznia 2020 r

Ciąg dalszy nastąpi. Jerzy Celecki