Koncepcja Zalewu Lubuskiego ma otwartą drogę do rozpoczęcia realizacji. Kolejny ruch należy do samorządu krośnieńskiego, na którym spoczywa odpowiedzialność historyczna oraz moralna za zaniechanie działań przygotowawczych. Szczególnie słowa te kieruję do Pana Burmistrza Marka Cebuli. Jeżeli Pan Burmistrz nie czuje się na siłach do podjęcia tego wyzwania jako menadżer to służę swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia rynku nieruchomości oraz rynku kapitałowego.

.

Koncepcja Zalewu Lubuskiego otrzymała pisemne poparcie samorządów powiatu krośnieńskiego, stanowiące podstawę do rozpatrzenia koncepcji przez instytucje nadzorujące żeglugę na Odrze oraz dalszy jej perspektywiczny rozwój.

.

/

Koncepcja Zalewu Lubuskiego uzyskała rekomendację Zespołu do spraw Żeglugi na Odrze w maju 2016 roku.

.

Stopień piętrzący na rzece Odrze w Krośnie Odrzańskim u ujścia rzeki Bóbr, stanowiący podstawę budowy Zalewu Lubuskiego, ujęty został w ekspertyzie śródlądowych dróg wodnych na lata 2016 – 2020 ….. i dalej w przygotowywanych Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 …., przyjętych Uchwałą nr 79 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r.

.

Fundamentem rozpoczęcia budowy Zalewu Lubuskiego jest ujęcie tej inwestycji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosno Odrzańskie. Zaniechanie opracowania Planu … stanowi blokowanie dalszych działań dotyczących tego przedsięwzięcia. Obowiązek ten spoczywa na Burmistrzu Krosna Odrzańskiego Panu Marku Cebuli od lipca 2016 roku. Działania w tym zakresie powinien skoordynować z Wójtem Gminy Dąbie.

.

Kolejny krok w powstaniu tej inwestycji należy do mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej. Należy powołać do życia „Grupę Kapitałową budowy Zalewu Lubuskiego”. Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego i okolicznych miejscowości posiadają grunty rolne oraz budowlane i to jest ich jedyny kapitał, ale też najważniejszy i wbrew pozorom bardzo duży.

.

Grupę Kapitałową budowy Zalewu Lubuskiego powinien utworzyć samorząd gminny Krosna Odrzańskiego oraz Dąbia z udziałem kapitału prywatnego, który od 3 lat czeka na możliwość rozpoczęcia inwestycji. Współudział w budowie zalewu powinien polegać na tym, że deweloper który podejmie budowę kamieniczki, czy apartamentowca, powinien mieć prawo i obowiązek partycypacji inwestowania w nabrzeżu portowym dla posiadania stanowisk do cumowania jachtu, łodzi lub innego wskazanego sprzętu pływającego.

.

Zaniechanie koniecznych działań ze strony samorządu krośnieńskiego w przygotowaniu budowy Zalewu Lubuskiego doprowadzi do powstania dwóch małych, technicznych stopni piętrzących na Odrze w Osiecznicy oraz powyżej Krosna Odrzańskiego. Rzeka Odra do roku 2030 stanie się autostradą wodną. My jak zwykle byliśmy, jesteśmy i będziemy odwróceni plecami do rzeki Odry.

.

Nasze dzieci wystawią nam rachunek za przerażającą głupotę i niegospodarność, za brak wyobraźni i odwagi przy podejmowaniu decyzji, za lenistwo i unikanie odpowiedzialności, za codzienną próżność i chciwość oraz postawę roszczeniową, za brak własnego zdania i wszechobecną służalczość licząc na osobiste profity. Słowa te kieruję do większości byłych i obecnych samorządowców gminy Krosno Odrzańskie, do wszystkich burmistrzów, urzędujących teraz i w przeszłości oraz do prawie wszystkich mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej.

.

10.07.2019r.

Ciąg dalszy nastąpi. Jerzy Celecki